06/07/2017
Flokk is voortaan de overkoepelende en verbindende naam van de zelfstandige producenten Hag, RH, RBM, BMA en Offect. Er is meer te vertellen over de naamsverandering dan het reduceren van het aantal letters van 27 naar 5. "Onze intentie is si